Friday, April 25, 2014

Islamic Da'wah Center (Houston National Bank Building)Islamic Da'wah Center

Islamic Da'wah Center
Formerly Houston National Bank

202 Main, Houston, Texas, Downtown 77002

Iron fence detail on Franklin Street sidewalk 
Islamic Da'wah Center (Houston National Bank Building)
View of backside of building from Franklin Street across parking lot (2015 photo)